צרו איתנו קשר >

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

החזר מס בארה"ב

ראשי / החזר מס בארה"ב
החזרי מיסים בארצות הברית
תוכן עניינים

בשורות הבאות נסקור את המקרים הנפוצים בהם ניתנים החזרי מס בארה"ב: עובדים שכירים עם ניכוי מיסים עודף, החזר מס עבור ילדים מתחת לגיל 17, החזר בדמות מענק לסטודנטים בעלי אזרחות אמריקאית העומדים במספר קריטריונים והטבת מס לאזרחים אמריקאים בדמות מענק כספי במזומן עקב משבר הקורונה.

 

החזר מס בארה"ב עבור מקרים נפוצים

חשוב מאוד לציין כי הסעיפים המובאים כאן אינם חזות הכול וישנם מקרים נוספים בהם יתכנו החזרי מס בארה"ב. אין תחליף לבדיקה מעמיקה של רואה חשבון עם הבנה במיסוי אמריקאי וניסיון בהגשת בקשות להחזרים.

 

1. החזר מס עבור עובדים שכירים בארה"ב

עובדים שכירים עם ניכוי מיסים עודף מהשכר ששולם בארה"ב
ניכוי הוצאות מוכרות והקטנת ההכנסה החייבת לצרכי מס:

חישוב חבות המס בארה"ב, בדומה לחישוב בישראל, נעשה על פי בסיס שנתי. מאחר והשכר בארה"ב מתקבל באופן חודשי או דו שבועי, מבצע המעסיק אומדן הכנסות שנתי לעובד ובהתאם לאומדן זה מנכה את המס משכרו. אומדן זה אינו לוקח בחשבון ניכויים ו/או קיזוזי מיסים אפשריים של העובד בהתאם למצבו האישי וההטבות הקבועות בחוק.

בתום שנת המס על העובד להגיש דוח מס בארה"ב ובו להצהיר על ההכנסה השנתית שקיבל. על מנת להקטין את חבות המס הוא רשאי להשתמש במגוון הוצאות הכרחיות שהיו לו במהלך שנת המס ואשר הוגדרו בחוק האמריקאי כהוצאות מוכרות בניכוי לצורך חישוב ההכנסה החייבת לצרכי מס.

להלן רשימה חלקית של פריטים ומרכיבים בעלי השפעה על חבות המס השנתית בארה"ב:

  • מצב משפחתי (יחיד/נשוי המגיש דוח משותף/נשוי המגיש דוח נפרד/ראש משק בית).
  • מס' ילדים בחזקתו וסמוכים על שולחנו של הנישום.
  • הוצאות עבור ביטוחי בריאות ששולמו בארה"ב.
  • הפרשות לפנסיות אמריקאיות (IRA וכד').
  • הוצאות ריבית על הלוואה לצרכי לימודים.
  • הוצאות מעבר דירה לצרכי עבודה.

 

עובד אשר עבד רק חלק מהשנה:

שכיר אשר עבד והשתכר רק חלק מהשנה בארה"ב עשוי לקבל החזרי מס בשיעור ניכר, מאחר ובאופן שוטף מנוכה משכרו מס לפי אומדן שנתי, בעוד שבפועל השתכרותו הייתה רק עבור חלק מהשנה, בדומה לתהליך של חישוב החזר מס בישראל. בעת חישוב המס השנתי יוכל העובד לפרוס את השכר לשנה שלמה ולשלם מס שנתי נמוך יותר.
ייתכנו מקרים בהם לא יהיה ניתן לפרוס את חבות המס לאורך השנה והעובד יידרש לבצע התאמה של ההכנסות לאומדן שנתי בדוח מס בהתאם לחלק היחסי מהשנה בה עבד והשתכר בארה"ב, ולכן מומלץ להתייעץ עם מומחה למיסוי בארה"ב על מנת לקבל החלטה מהו המסלול הנכון ביותר עבור כל אחד באופן שיוכל למקסם את החזרי המס המגיעים לכם.

 

חישוב החזר מס באמריקה

 

סוג הדוח המוגש:

דבר נוסף שיש להתחשב בו בעת הכנת הדוח השנתי הוא סוג הדוח המוגש, ולבצע הפרדה בין מי שמגיש דוח כאזרח אמריקאי (1040) לבין מי שמגיש דוח כתושב זר (NR1040), ובהתאם לכך לבצע את ההתאמות הנדרשות לכל אחד מסוגי הדוחות. כך, שבעוד מי שמגיש כאזרח אמריקאי יוכל ליהנות מניכויים והתאמות להכנסתו, ומי שמגיש כתושב זר יוכל לדרוש הטבות מס בהתאם לאמנת המס בין ישראל לארה"ב ובכך להקטין את נטל המס החל עליו ולקבל החזרי מיסים עודפים ששולמו בארה"ב.

 

2. החזר מס בארה"ב עבור ילדים מתחת לגיל 17

The Additional Child Tax Credit
על מנת לעודד תעסוקה, מעניקה ממשלת ארה"ב הטבת מס להורים אשר הינם עובדים ויש להם ילדים אמריקאים עד גיל-17. הטבת המס תתבטא בדרך של הקטנת חבות המס (להלן "זיכוי מס") ועשויה להתקבל גם בדרך של החזר מס, במידה ולא קיימת חבות מס.

הטבת המס הינה עד לסכום שנתי של 1,000$ בעבור כל ילד העומד בקריטריונים של רשויות המס בארה"ב.

 

הקריטריונים לקבלת החזר המס

הנישום מגיש הדוח חייב להיות בעל הכנסה חייבת מעבודה.
בנושא זה חשוב לציין כי לאחרונה, בעקבות גילוי תרמיות מצד אזרחים אמריקאים החיים מחוץ לארה"ב, הגבירה רשות המיסים האמריקאית את האכיפה והבדיקות שהיא מבצעת לדוחות עם בקשה להחזרי מס בגין ילדים, ולעיתים מתקבלת בקשה לצרף תרגום של טופס 106 יחד עם דוח המס. סכום ההחזר תלוי בשני גורמים עיקריים: סכום ההכנסה החייבת לצרכי מס של ההורה – ההחזר נשחק ככל שההכנסה לצרכי מס של הנישום גבוהה יותר.

ספי ההכנסה לצרכי מס בהם ההחזר מתחיל להישחק:

110,000$ – עבור בני זוג המגישים דוח משותף.
75,000$ – עבור נישום המגיש דוח כיחיד או כראש משק בית.
55,000$ – עבור נישום המגיש דוח נפרד. ההחזר נשחק ב – 50$ על כל 1,000$ של הכנסה מעל הסף הרשום לעיל. תשלומי מס הכנסה ששולמו בישראל – במקרה של נישום המדווח על הכנסה מישראל, סכום ההחזר גדל ככל ששולמו יותר מיסים בישראל

 

הילד, בגינו זכאי ההורה לקבל את החזר המס בארה"ב, מקיים את כל התנאים הבאים:

לא מלאו לו 17 שנים במהלך שנת המס.
הינו תלוי וסמוך על שולחנו של מגיש הדוח.
הינו אזרח אמריקאי בעל מס' SSN.
התגורר עם ההורה מגיש הדוח חצי שנה או יותר במהלך שנת המס הרלוונטית.

הורים גרושים בעלי משמורת משותפת על הילד.
רק אחד מההורים רשאי לקבל החזר עבור הילד. הכללים לגבי מי מההורים זכאי להחזר מעט מורכבים יותר ועשויים להשתנות בהתאם לסיטואציה, לכן במקרה זה מומלץ לפנות ולקבל ייעוץ פרטני ממומחה מיסוי בארה"ב.

 

3. מענק לימודים לסטודנטים בעלי אזרחות אמריקאית

American Opportunity Tax Credit
כידוע לכל, לא זול ופשוט להיות סטודנט (בעיקר בארה"ב, אך גם בישראל), ולכן על מנת להקל על הסטודנטים המשלמים שכר לימוד קבעו רשויות המס בארה"ב הטבה במס, שחלקה אף יכול להשתלם כהחזר ישירות לחשבון הבנק. בישראל, סטודנטים בעלי אזרחות אמריקאית הלומדים באחד מתוך שבעה מוסדות לימוד ישראלים (המוכרים על ידי משרד החינוך האמריקאי) ואשר עומדים במספר קריטריונים נוספים, זכאים גם הם להטבה. החזר המס ניתן עבור הוצאות שכר לימוד לתואר ראשון, עבור המגיש, אשתו או אחד מהילדים הנתמכים על ידי המגיש (בתנאי שהם אזרחים אמריקאים). זיכוי המס ניתן עבור הוצאות בסכום של עד אלפיים וחמש מאות דולרים לשנה, כאשר אלף דולרים מתוך הסכום יכולים להתקבל כהחזר מס בצורה כספית וישירות לחשבון הבנק של המגיש (במידה ואין חבות מס).

 

4. הטבת מס לאזרחים אמריקאים בדמות מענק כספי

בתאריך 27/3/2020 חתם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על חוק Coronavirus Aid Relief and Economic Security  -CARES, אשר במסגרתו אושר סיוע בהיקף של כשני טריליון דולרים לצורך התמודדות עם המשבר.

אלו עיקרי הטבות המס שניתנו:

אזרחים אמריקאים בעלי מספר ביטוח לאומי אמריקאי ("SSN") יהיו זכאים למענק אשר יינתן במזומן ובסכום אשר לא יעלה על 1,200 דולרים ליחיד ולזוג – 2,400 דולרים.
משקי הבית יהיו זכאים לתוספות בדמות מענקים שלא יעלו על 500 דולרים בעבור כל ילד בעל אזרחות אמריקאית ומס' ביטוח לאומי אמריקאי ("SSN").
גם אזרחים אמריקאים החיים מחוץ לגבולות ארה"ב ומגישים דוחות מס זכאים למענק.

רואה חשבון מוסמך וחבר בלשכת רואי החשבון בישראל. בהיותו מוסמך מטעם רשות המס הפדרלית האמריקאית, ה־IRS, עמרי מייצג נאמנה זה שנים רבות גם נישומים בארצות הברית. את השכלתו המקיפה בחשבונאות ובכלכלה רכש באוניברסיטת חיפה ואת ניסיונו בתחומי המיסוי הבין-לאומי צבר בשנות עבודה רבות בפירמה הבין-לאומית של רואי החשבון ERNST & YOUNG.

 

אולי יעניין אותך גם:

השאירו תגובה
המרכז להחזרי מס

המרכז להחזרי מס מלווה שכירים (ולא רק) בתהליך בדיקה וקבלה של החזרים מהרשויות, בתהליך פשוט מצדכם, כל הדרך למימוש הזכות להחזר מס.

 

מאמרים נוספים