צרו איתנו קשר >

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

תרמנו בעבודה – החזר מס עבור תרומות

ראשי / תרמנו בעבודה – החזר מס עבור תרומות
החזר מס תרומות


עמותות ומלכ"רים לרווחת הציבור פועלים לגייס משאבים למימון פעילותם השוטפת. המדינה מסייעת להם בתמיכות ישירות ומעודדת את האזרחים וגופים עסקיים וכלכליים שונים לפעול למען החברה באמצעות תרומות שיזכו את התורמים בהטבת מס.

באמצעות מתן הטבת המס על מיסוי תרומות, המדינה מאפשרת למוסד הציבורי הזקוק לכסף להגביר את היכולת שלו לגייס את הכספים ומשתתפת בתרומה בדרך עקיפה באמצעות ההטבה.

 

מיסוי תרומות – מה אומר החוק?

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה המתייחס לתרומות, אומר שאם אתם שכירים או עצמאים ותרמתם סכום של למעלה מ- 190 ₪ לקרן לאומית או למוסד ציבורי מוכר לצורך תרומות, תקבלו זיכוי מהמס שאתם חייבים בו בשנת המס בה תרמתם, בשיעור 35% מסכום התרומה.

מוסד ציבורי מוכר הוא מלכ"ר, עמותה או חברה לתועלת הציבור שקיבלו אישור מרשות המיסים לקבלת תרומות לפי סעיף 46.

קרן לאומית היא הגדרה למספר מוסדות המצוינים בחוק: הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, הקרן קיימת לישראל והמגבית המאוחדת לישראל.

תוכלו לתרום למספר מוסדות ציבוריים כאלה, כל עוד סך כל התרומות שתרמתם לא יעלה על 30% מההכנסה החייבת או על סך 9,322,000 ₪ לפי הנמוך ביניהם.

חברה בע"מ יכולה לקבל זיכוי בשיעור מס החברות שנקבע לאותה שנת מס בה נתרמה התרומה (23% בשנת 2018).

אם תרמתם סכום גבוה מהתקרה, תוכלו להעביר את יתרת הזיכוי לשלוש השנים הבאות ולקבלו כל עוד לא עלה על התקרה באותה השנה ועמד בכללי סעיף 46.

מומלץ לבדוק לפני מתן התרומה מידע על המוסד הציבורי שאתם עומדים לתרום לו. ניתן לעשות זאת באתר רשות המיסים, בקישור: מידע על מוסדות ציבור לענין תרומות לרשום בשדה המתאים את המספר המזהה של המוסד הציבורי ולקבל מידע על שם המוסד המאושר לצורך תרומות ומה תוקפו של האישור.

 

החזר מיסוי תרומות

כדי לקבל זיכוי מס עליכם להוכיח שנתתם תרומות ולהציג קבלות מהמוסד המוכר. פרטי המוסד חייבים להיות מצוינים על גבי הקבלה וכן חייב להיות מודפס על הקבלה שהמוסד מוכר לעניין סעיף 46.

אם אתם שכירים יש סיכוי שתוכלו לקבל זיכוי מס כבר במהלך שנת המס בה תרמתם. עליכם למלא טופס, לצרף קבלות ואישורים מתאימים ותקבלו אישור על זיכוי ממס עבור מקום העבודה. יש מקומות עבודה שיטפלו עבורכם בכל תהליך קבלת האישור לזיכוי ממס.

אם חלפה שנת המס תוכלו לקבל החזר על מיסוי תרומות באמצעות הגשת דו"ח שנתי על הכנסותיכם בדומה לדו"ח המוגש על ידי עצמאים.

עצמאים יצרפו את הקבלות לדין החשבון השנתי המוגש לרשות המיסים וסכום הזיכוי בגין התרומות יופחת מהמס המחושב על ההכנסה.

לסיכום, גם מתן תרומות מקנה הטבה במס. המדינה מעודדת תרומה לקהילה ומאפשרת לכם להיות מעורבים חברתית ולפעול למען הקהילה וגם ליהנות ממס מופחת בשל כך.

 

 

4
Created on By admin

מה אתם יודעים על מכבי חיפה?

שאלון לבדיקת המערכת

1 / 3

מהו צבע החולצה של הקבוצה?

2 / 3

מהו האיצטדיון הביתי של הקבוצה?

3 / 3

מי נשיא המועדון?

Your score is

The average score is 75%

0%