צרו איתנו קשר >

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

החזר מס הכנסה לשכירים

ראשי / החזר מס הכנסה לשכירים – מה זה ומי עשוי להיות זכאי?

אתם עובדים כשכירים בחברה, מקבלים מדי חודש תלוש משכורת ובו תוצאת חישוב השכר שלכם שביצע מדור השכר של החברה. השכר נכנס לחשבון הבנק ואתם ממשיכים הלאה לחודש הבא.

 

השכר המחושב כולל בתוכו ביטוי כספי של הטבות מס המגיעות לכם על פי חוק. אך, רבים הם השכירים שאינם ממצים את כל הזכויות שלהם להטבות מס ועשויים להיות זכאים לקבל החזר מס ממס הכנסה.

 

חישוב השכר בקווים כלליים

במדור השכר של החברה בה אתם עובדים, מחושב שכר ברוטו כולל ההטבות הנלוות לשכר שאתם מקבלים ממקום העבודה. מהשכר ברוטו מופחתים ניכויי חובה על פי חוק של סכומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, הפרשה לפנסיה וניכויי רשות לפי ההסכם ביניכם כעובדים לבין מקום עבודתכם.

 

הסכום המתקבל הוא השכר נטו המועבר אליכם בדרך כלל אל חשבון הבנק בהעברה בנקאית ב-10 לחודש.

 

חישוב המס בתלוש השכר מתבצע כחישוב שנתי מסך כל ההכנסות השנתיות. מדי חודש מנכים המעבידים סכומים משוערים של מס ורק בסוף השנה מתבצע חישוב סופי.

 

מה זה החזר מס הכנסה לשכירים?

ראשית, נציין כי שכירים אינם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. אך, במידה והם רוצים למצות את זכויותיהם וחושבים שהם זכאים להקלות במס שאינן כלולות בתלוש השכר, עליהם להגיש דו"ח שנתי שיהווה בקשה להחזר מס.

 

הדו"ח המוגש יכלול את פרטי ההכנסות מהמקורות השונים, מהן יופחתו הוצאות, קיזוזים, פטורים וניכויים. התוצאה המתקבלת נקראת הכנסה חייבת. זוהי ההכנסה בגינה מחושב מס הכנסה.

 

חישוב המס מבוצע לפי מדרגות המס המעודכנות לאותה שנת מס. מסכום המס מופחת ערך נקודות הזיכוי והזיכויים האישיים בהתאם למצבם האישי של העובדים. זהו חישוב המס הסופי לאותה שנה.

 

לאחר מכן, תבוצע השוואה של המס המחושב לעומת המס ששולם בפועל. החזר מס יקרה כאשר הסכומים ששולמו בפועל יהיו גבוהים מחישוב המס הסופי.

 

לבקשה עליכם לצרף אסמכתאות ואישורים על ההכנסות כולל הכנסות של בן או בת הזוג וכן אישורים על זכאותכם בהקלות מס.

 

את הבקשה של החזר מס הכנסה לשכירים ניתן להגיש תוך 6 שנים מתום שנת המס אשר בה שולם מס ביתר. לדוגמא בקשה להחזר לשנת 2017 תוכלו להגיש עד סוף שנת 2023.

 

במידה ורשויות המס אישרו החזר מס, ההפרשים משולמים לחשבון הבנק בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 

בדיקת החזר מס לשכירים

 

מי עשוי להיות זכאי להחזרי מס?

זכרו, לפני הגשת דו"ח שנתי כבקשה להחזר מס כדאי לבדוק בתשומת לב אם מגיע לכם החזר. יכולים להיות מצבים בהם יהיו הפרשי מס לחובת מגישי הדו"חות.

 

ברשת קיימים כלים וסימולטורים לחישוב זכאות להחזר. אם החלטתם על הגשת דו"ח שנתי ניתן גם להתייעץ עם לשכות השירות להדרכה של רשות המיסים על אופן מילוי הדו"ח או להיעזר במדריכים שרשות המיסים מפרסמת.

 

מומלץ מאד להתייעץ עם בעל מקצוע ולהיעזר בו במילוי הדו"ח שיוגש לרשות המס, למניעת טעויות ואי הבנה.

 

אם עבדתם אצל מעסיק יחיד במשך כל השנה, המס שחושב לכם ע"י המעסיקים יהיה קרוב לוודאי סופי ומדויק. אך יתכנו מצבים בהם לא עודכנו פרטים אישיים שעשויים להפחית את סכום המס המשולם וכן הטבות שניתן לקבלן רק עם הגשת דו"ח למס הכנסה.

 

דוגמאות למצבים אפשריים להחזרי מס

 

טעויות בחישוב המס 

עקב חוסר ידע וחוסר התייחסות של המעסיקים להטבות המגיעות לעובדים. בדקו את תלושי השכר שלכם, לעיתים גם מומחי השכר במקום העבודה טועים ולא מעדכנים את הפרטים הנכונים שיכולים לזכות בהטבות מס. לעיתים גם העובדים עצמם שוכחים, לא יודעים או לא מספיקים לעדכן על שינויים במצב משפחתי או אישי.

 

אם הטעויות מתגלות בתוך שנת המס, ניתן לבקש מהמעסיקים לבצע תיקון ואין צורך להגיש דו"ח שנתי כבקשה להחזר.

עבודה כשכירים בחלק מהשנה

יתכן, ששכירים שפוטרו או עזבו מרצונם את מקום העבודה וביתרת השנה לא עבדו, זכאים להחזר מס. מס ההכנסה מחושב באופן מצטבר ועל פני כל השנה. שיעור המס השולי בו חייבים העובדים נקבע בתחילת שנה על פי מדרגות המס בחישוב שנתי ובהנחה שהעבודה תימשך כל השנה. לכן, אם הופסקה העבודה מסיבה כלשהי, יכול להיות מצב לתשלום מס ביתר.

 

במקרה כזה, מחשבים את השכר שהתקבל בחלק מהשנה ומוסיפים אליו קצבאות או שכר ממקום עבודה אחר ובודקים האם המס ששולם בפועל תואם לחישוב המס הסופי, הכולל השנתי.

העסקה במספר מקומות ללא תיאום מס

במקרים כאלה המס המנוכה על פי מדרגת המס הוא בשיעור גבוה. חישוב של כל ההכנסות יחד וחישוב מחדש של חבות המס הסופית, כולל הטבות המס המגיעות באופן אישי, עשויים להראות  שיש מקום להחזר.

 

שינויים במצב המשפחתי והאישי במשך השנה

במהלך השנה יכולים להשתנות מצבים משפחתיים כמו גירושין, התאלמנות, לידות ילדים או חלילה הכנסת קרוב למוסד סיעודי ונכות המקנה פטור ממס ועוד. כמעט תמיד, מצבים אלה מפחיתים את סכום המס לתשלום. אם השינויים לא מתעדכנים בזמן או שבכלל לא התעדכנו, יתכן מצב לקבלת החזר על ידי הגשת דו"ח שנתי, מידע נוסף תוכלו למצוא בכתבה – החזר מס לגרושים וגרושות.

תשלום עצמאי לקופת גמל לקצבה או לביטוח חיים

תשלומים אלה מזכים בהקלות ממס. מכיוון שתשלומים אלה מבוצעים עצמאית ולא דרך המעסיקים לא ניתן לחשב את ההקלות בתלוש השכר אלא רק בדרך של בקשה להחזר.

 

תרומות

תרומה למוסד ציבורי המאושר על ידי שר האוצר או לקרן לאומית, מזכה את התורמים בזיכוי ממס על חלק מתרומתם עד לתקרה מסוימת.

 

לסיכום, רבות הן החובות והזכויות שלכם כשכירים וקיימים מצבים רבים בהם תוכלו לקבל החזרים ממס הכנסה. חשוב שתהיו ערניים לזכויות המגיעות לכם אשר עשויות להפחית את גובה הסכומים המשולמים למס הכנסה. בקשו מאיש מקצוע הבקי בחוקי המיסוי לבדוק זכאותכם והגישו בקשה בעזרתו.

החזר מס הכנסה לשכירים

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!