[elementor-template id="3735"]
צרו איתנו קשר >

[elementor-template id="2459"]

[elementor-template id="3092"]

הטבות מס לאמהות חד הוריות

ראשי / הטבות מס לאמהות חד הוריות

אימהות חד הוריות מתמודדות מדי יום עם דילמות ובעיות של גידול ילדיהן. לעיתים קרובות הן עושות זאת לגמרי לבדן ללא בן זוג לשעבר שתומך בילדיו.

 

המדינה מעניקה הטבות שונות לאימהות חד הוריות המתקשות לכלכל ולפרנס ונתמכות על ידי המוסד לביטוח לאומי על ידי קצבה או מזונות. הן מקבלות שורה של תמיכות מהמדינה בכל מיני היבטים של החיים, לדוגמא: הבטחת הכנסה, הנחה בארנונה, סיוע בגביית מזונות, קצבת שאירים לאלמנה, ימי מחלה נוספים, סיוע בדיור ועוד.

 

אחת מהדרכים להקל על אימהות חד הוריות היא להעניק הטבת מס בצורת נקודות זיכוי.

 

מהי נקודת זיכוי?

כל איש ואישה שכירים או עצמאים, מקבלים נקודות זיכוי בסיסיות כתושבי המדינה 2.25 נקודות לגבר ו-2.75 נקודות זיכוי לאשה. ערך נקודת זיכוי לשנת 2023 היא 235 ₪ לחודש ו-2,820 ₪ לשנה. סכום נקודות הזיכוי המחושבים לכל אדם מופחתים מסכום המס המחושב על ההכנסה.

 

בנוסף לנקודות הזיכוי הבסיסיות מקבלים שכירים ועצמאים נקודות זיכוי והטבות מס שונות בהתאם למצבם האישי או המשפחתי.

 

נקודות זיכוי לאימהות נשואות

אימהות שהן נשים נשואות זכאיות לנקודות זיכוי בגין כל ילד בהתאם לגילו. אישה תקבל נקודות באותו אופן גם במידה והיא נישאה לאלמן עם ילדים, עבור ילדיו.

 

אישה נשואה תקבל 1.5 עבור כל ילד בשנת לידתו. 1 נקודת זיכוי (מתוך 1.5 שהיא מקבלת) היא תוכל להעביר לשנה שלאחר מכן.

 

לאחר מכן, היא תקבל 2.5 נקודות זיכוי בשנת המס בה מלאו לילד שנה ועד לשנת המס בה מלאו לו 5 שנים.

 

1 נקודת זיכוי עבור כל ילד בשנת המס בה מלאו לו 6 שנים ועד שנת המס בה מלאו לו 17 שנים.

 

0.5 נקודת זיכוי עבור כל ילד בשנת המס בה מלאו לו 18 שנים.

 

כאשר אישה הופכת לחד הורית במגוון מצבים מתווספות לה נקודות זיכוי בהתאם למצבה. חשוב לציין שהחוק לא מבדיל בין גברים לנשים וגבר המגדל את ילדיו בעצמו יקבל נקודות זיכוי באופן דומה.

 

נקודות הזיכוי הניתנות כהטבת מס לאימהות חד הוריות

נקודות הזיכוי המפורטות ניתנות בנוסף על אלה שהאישה מקבלת כתושבת ישראל וכאם לילדים.  קיימים 2 מצבים:

  1. אם חד הורית שחיה ללא בן זוג וילדיה מתחת לגיל 19 ונמצאים בחזקתה, זכאית לנקודת זיכוי אחת, בנוסף.
  2. "הורה אחד" מוגדר כמי שיש לו ילדים וההורה השני לא בחיים או שלא ידועה זהותו. במקרה זה, אישה המוגדרת כ"הורה אחד" תקבל נקודת זיכוי אחת כמשפחה חד הורית, נקודות עבור כל ילד וכן נקודות נוספות עבור ילדים עד גיל 5 כפי שמקבל גבר נשוי עבור ילדיו הפעוטים.

 

[elementor-template id="3498"]

 

איך תקבל אם חד הורית את הטבות המס המגיעות לה?

אם חד הורית שכירה תקבל את נקודות הזיכוי הנוספות ממעסיקיה. עליה לעדכן אותם על גבי טופס 101 בצירוף מסמכים המוכיחים את מצבה המשפחתי. אם התעכבה ולא עדכנה את מצבה לפני שהסתיימה שנת המס, תוכל להגיש בקשה להחזר מרשויות המס באמצעות מילוי דו"ח על הכנסותיה.

 

אם חד הורית עצמאית תגיש דו"ח על הכנסותיה בסוף שנת המס ותמלא את הפרטים אודות ילדיה ומצבה המשפחתי לצורך קבלת נקודות הזיכוי הנוספות. אם מסיבה כלשהי לא עדכנה נכון את פרטי הדו"ח, תוכל להגיש דו"ח מתוקן ותקבל החזר מס על ההטבה המגיעה לה.

 

לסיכום, אימהות חד הוריות זכאיות להטבות שונות מהמדינה כסיוע כלכלי לגידול הילדים. אחת מההטבות היא הטבת מס בצורת נקודות זיכוי.

אם חד הורית נקודות זיכוי
[elementor-template id="2459"]
דילוג לתוכן