צרו איתנו קשר >

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

מהו ביטוח מנהלים ואילו הטבות מס הוא מקנה?

ראשי / מהו ביטוח מנהלים ואילו הטבות מס הוא מקנה?
הטבות ביטוח מנהלים
תוכן עניינים

החל משנת 2008 הוסדר הביטוח הפנסיוני לעובדים שכירים ומעבידים החלו להפריש בכל חודש לביטוח הפנסיוני של עובדיהם.

הביטוח הפנסיוני נקרא גם פנסיה צוברת שהיא תכנית חסכון בה נצברות הפרשות פנסיונית של העובדים ומעסיקיהם עד לגיל הפרישה של העובד. הסכום שנצבר כולל רווחים שנצברו מהשקעות הכספים והוא משמש לתשלום קצבת גמלאות לאחר גיל הפרישה.

עובד יכול לבחור לעצמו את המוצר הפנסיוני שבו הוא יחסוך את כספי הפרישה. קיימים 3 מוצרים פנסיונים: קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים עליו נרחיב את ההסבר במאמר זה.

 

ביטוח מנהלים

זהו חוזה בין המבוטח לחברה המבטחת, המסדיר אפיק חסכון פנסיוני כולל הפרשות לפיצויים וכיסויי ביטוח אחרים בהתאם לצרכי הלקוח וחוזה הביטוח. ביטוח מנהלים מיועד עבור כל מי שרוצה לחסוך לקצבה ובעיקר נחלק בין שכירים ובין הפקדות עצמאיות של עצמאים ושכירים שההפקדה בגין הפרשות משכרם נמוכה והם רוצים ליהנות מפנסיה גבוהה יותר כשיפרשו.

 

ביטוח מנהלים עבור שכירים

עובדים יכולים להפריש עד 7% משכרם בכל חודש והמעביד מוסיף 7.5% נוספים כולל ביטוח בגין אובדן כושר עבודה. בסכומים המופרשים נכללת גם פרמיה לביטוח חיים. במקרה של מוות, החברה המבטחת תשלם ליורשי המבוטח ביטוח חיים בגובה הסיכון שנקבע בחתימת החוזה.

המעסיקים מפרישים משכר העובדים עוד 8.33% לפיצויי פיטורין שייצברו בסכומי ביטוח המנהלים. עובדים מפוטרים יהיו זכאים לכספים אלה במקום תשלום פיצויים על ידי המעסיקים. ניתן למשוך כספים אלה או להשאירם עד גיל פרישה ולמשוך אותם כקצבה.

 

ביטוח מנהלים עבור עצמאים

החל משנת 2017 הוסדרה בחוק חובת הפרשה לביטוח פנסיוני לעצמאים והם מחויבים להפריש לעצמם לביטוח פנסיוני לפי שיעורי מינימום שנקבעו בחוק ועד 16% או 16.5% (במקרים מסוימים) מהכנסתו.

עצמאי יכול לבחור לחסוך כספים לפרישתו בביטוח המנהלים כמוצר פנסיוני המתאים לו.

 

משיכת כספים בעת פרישה

ניתן למשוך את הכספים בגיל פרישה, 62 שנים לאישה ו- 67 שנים לגבר. אלה שצברו כספים לפני שנת 2008 יוכלו למשוך את הכספים הצבורים במשיכה חד פעמית. כספים שנחסכו לאחר שנת 2008 ימשכו כקצבה.

גובה הקצבה תלוי בסכום שנצבר בתכנית החיסכון בביטוח מנהלים. הסכום שנצבר מושפע מזמן החיסכון, רצף החיסכון ומרווחים על השקעות שמבצעת החברה המבטחת בשוק ההון. עם הפרישה הקצבה נקבעת בהתאם למקדם המרה המחושב על סמך הכספים שנצברו בחלוקה על פני שארית החיים לפי תוחלת החיים.

 

מהן הטבות המס המגיעות לחוסכים?

עובדים שכירים זכאים להפחתה מסכום המס שהם משלמים בגובה 35% מסך ההפרשה משכרם במגבלה של הפרשה עד שיעור של 7% ועד תקרת הפרשה בסך 7,476 ₪ לשנה (נכון לשנת 2023). העובדים מקבלים את ההטבה בתלושי השכר.

שכירים המפקידים כספים נוספים בהפקדות עצמאיות עשויים להיות זכאים להטבת מס נוספת בגין הפקדות אלה. כדאי לבדוק אם הטבת המס שניתנה בתלוש השכר, נוצלה במלואה.

עצמאים יכולים להפריש משכרם עד 16% או 16.5% במקרים מיוחדים. הטבות המס מתחלקות לשני חלקים:

ניכוי של סכום ההפרשה בשיעור 11% מהכנסתם ועד תקרת הפרשה בסך 23,496 ₪. סכום הניכוי מופחת מההכנסה החייבת והמס מחושב על סכום נמוך יותר.

ובנוסף, הם זכאים לזיכוי בגובה 35% מסכום ההפרשה מהכנסותיהם במגבלה של הפרשה עד שיעור 5% או 5.5% ומוגבל בתקרת הפרשה שנתית. סכום הזיכוי יופחת מסכום המס המחושב על ההכנסות.

לסיכום, ביטוח מנהלם הוא תכנית חסכון לגיל פרישה המקנה קצבה בהתאם לסכום הנצבר. הפרשות לביטוח מנהלים מקנות הטבות מס להפחתת המס המחושב על ההכנסות לשכירים ולעצמאים. 

אנו ממליצים להתייעץ עם יועץ פרישה מקצועי שיוכל לתכנן אתכם את המוצרים הנכונים עבורכם וכמובן לבצע בדיקת זכאות להחזר מס.

השאירו תגובה
המרכז להחזרי מס

המרכז להחזרי מס מלווה שכירים (ולא רק) בתהליך בדיקה וקבלה של החזרים מהרשויות, בתהליך פשוט מצדכם, כל הדרך למימוש הזכות להחזר מס.

 

מאמרים נוספים