[elementor-template id="3735"]
צרו איתנו קשר >

[elementor-template id="2459"]

[elementor-template id="3092"]

החזרי מס בגין הטבות מס לעולים חדשים

ראשי / הטבות מס לעולים חדשים

מדינת ישראל מעוניינת לעודד עליה ומבקשת למשוך לכאן עולים חדשים עם פוטנציאל פיננסי שישקיעו בישראל ויבנו פה את חייהם. הדבר נכון גם לגבי תושבי חוץ שהתגוררו בחו"ל שנים רבות והמדינה מבקשת להחזיר אותם.

 

אחד הכלים בידי המדינה הוא לתת לעולים החדשים חבילה של הטבות מס למספר שנים, אשר יסייעו להם להתמודד עם קליטתם בישראל, להיקלט לשוק העבודה ויקלו עליהם בניהול עסקיהם בארץ ובחו"ל.

 

נקודות זיכוי לעולים חדשים

ערך נקודות זיכוי מופחת מסכום המס המחושב על ההכנסה של שכירים או עצמאים.

 

תושב ישראל מקבל באופן בסיסי 2.25 נקודות זיכוי לחודש ואישה תושבת ישראל 2.75 נקודות זיכוי בחודש.

 

עולים חדשים יקבלו זכאות לנקודות זיכוי נוספות על אלה שיש להם באופן בסיסי.

 

במשך 42 החודשים ראשונים (3.5 שנים) המתחילים ביום העלייה לארץ יקבלו עולים חדשים נקודות זיכוי לפי התקופות הבאות:

  • 18 חודשים ראשונים יקבלו העולים החדשים 3 נקודות זיכוי לחודש. ערך ההטבה החודשית נכון לשנת 2023 היא 705 ₪.
  • ב- 12 החודשים הבאים יקבלו העולים החדשים 2 נקודות זיכוי לחודש. ערך ההטבה החודשית נכון לשנת 2023 היא 470 ₪ לחודש.
  • ב- 12 החודשים האחרונים יקבלו העולים החדשים נקודה אחת לחודש. ערך ההטבה החודשית נכון לשנת 2022 היא 235 ₪ לחודש.

עולים חדשים שלא יעבדו בתקופה זו לא יוכלו ליהנות מההטבה, יחד עם זאת, תקופת לימודים או שירות צבאי מאפשרים דחייה של ההטבה לאחר מכן.

 

פטור ממס על הכנסות המופקות בחו"ל

עולים חדשים יכולים ליהנות מפטור ממיסוי ומדיווח על הכנסות שיוצרו מחוץ לישראל למשך 10 שנים מיום העלייה לארץ. דוגמאות להכנסות הפטורות: מעבודה או מעסק, מריבית או דיבידנדים נכסים בחו"ל ועוד.

 

פטור זה חל גם על רווחים מנכסים שנרכשו לאחר תאריך העלייה במסגרת 10 השנים של הפטור.

 

הטבה במס על קצבה או פנסיה

עולים חדשים הזכאים לקצבה במדינה ממנה הגיעו יהיו פטורים 10 שנים ממס על הקצבה כאן בישראל  ולאחר מכן לא ישלמו מס גבוה מזה שישלמו במדינה בה קיבלו את הקצבה. משך זמן הטבה זו אינו מוגבל בזמן.

 

פטור ממס על ריבית והצמדה מפיקדון מטבע חוץ

עולים חדשים יהיו פטורים ממס על ריבית והצמדה שיקבלו על כספים שהופקדו בפיקדון מטבע חוץ ומקורם הוא כספים שהיו ברשות העולים החדשים לפני היותם תושבי מדינת ישראל. בנוסף לכך, יש תנאים נוספים של הצהרה על תאריך תחילת התושבות בארץ, הפקדת הכספים לפיקדון תוך 90 יום מיום העברתם למדינת ישראל והכספים לא יכולים להיות מיועדים לשמש כערובה להלוואות.

 

הנחה בתשלום מס רכישה

הרוכשים זכות במקרקעין כגון דירה או קרקע מחויבים בתשלום מס רכישה על פי מדרגות מס שקבע החוק. עולים חדשים זכאים להנחה בתשלום מס רכישה עבור נכס שרכשו בתקופה של 7 שנים מיום עלייתם ארצה.

 

החזרי מס לעולים חדשים

לרשות המיסים הוראות מורכבות הנוגעות להטבות המס של עולים חדשים. מכיוון שלא כולם מודעים להטבות המס ועלולים לשלם סכומי מס גבוהים ללא ניצול מרבי של ההטבות, כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים בסוגיות מיסוי של עולים חדשים ולבדוק האם יש מקום לקבל החזרים מרשות המיסים.

 

בקשה להחזר מוגשת לרשות המיסים באמצעות מילוי דו"ח על ההכנסות באותה שנת מס בה שולם מס ביתר וניתן לדרוש החזר תוך 6 שנים.

 

לסיכום, עולים חדשים מקבלים הטבות מס בסכומים בהיקפים גבוהים. המדינה רוצה לעודד אותם להגיע לארץ ומנסה להסיר בפניהם מכשולים כלכליים שעלולים לגרום להם לא להגיע או לא להישאר פה.  

החזרי מס עולים חדשים
[elementor-template id="2459"]
דילוג לתוכן