[elementor-template id="3735"]
צרו איתנו קשר >

[elementor-template id="2459"]

[elementor-template id="3092"]

טופס 1301 – דוח שנתי לעצמאים

ראשי / טופס 1301
טופס 1301

טופס 1301, המכונה גם דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל, הוא דוח שנתי לעצמאים החייבים בדיווחי מס שנתיים. הדוח הוא שנתי ורלוונטי לשנת מס אחת בלבד.

 

אם יש לכם תיק במס הכנסה, אם אתם מנהלים עסק עצמאי שאינו חברה, אם אתם שכירים שמרוויחים שכר גבוה, אם יש לכם הכנסות מעבודה, מעסק, מחברה שבבעלותכם או ממשלח יד אחר, ואם אתם שכירים שמבקשים החזר מס, אתם צריכים למלא טופס 1301 ולהגישו לרשות המיסים מדי שנה.

טופס 1301 להורדה

מחפשים טופס 1301 להורדה? לחצו על הכפתור והורידו את הטופס:

מהו טופס 1301?

טופס 1301 הוא דוח שנתי לעוסקים עצמאים או לשכירים שחייבים בדיווח למס הכנסה. כשמו של הטופס כן הוא – זהו דוח מפורט על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת מס נתונה, ועליו להיות מלא ומדויק.

 

מדובר בטופס מורכב למדי. הוא כולל כמה חלקים ומחייב את הנישום, ממלא הדוח, לצרף אסמכתאות המגבות את הנתונים הרשומים בדוח.

 

איך ממלאים טופס 1301?

אם אתם תוהים איך למלא טופס 1301, חשוב שתדעו שהטופס מחולק לכמה חלקים:

  • חלק א' דורש מהנישום מידע כללי על המצב האישי והמשפחתי שלו ועל מצב הכנסותיו.
  • חלק ב' דורש פרטים אישיים.
  • חלק ג' דורש פירוט על הכנסות מיגיעה אישית החייבות במס בשיעור רגיל.
  • חלק ד' דורש פירוט על הכנסות אחרות החייבות במס בשיעור רגיל.
  • חלק ה' דורש פירוט על הכנסות החייבות במס בשיעורים מיוחדים כמו רווחי הון, ריביות, דיבידנדים, הכנסות משכר דירה וכיוצא באלה.
  • חלק ו' רלוונטי לרווחים של מוסדות כספיים.
  • חלקים ז' עד ט"ו דורשים נתונים על הכנסות הפטורות ממס, על הכנסות מרווחי הון ומקרקעין, על הכנסות מחו"ל, על הכנסות ורווחים של בני זוג, על נקודות זיכוי ממס, על ניכויים אישיים, על זיכויים אישיים ועוד. כל הפרטים הללו מעידים על הכנסותיו של הנישום ונחוצים כדי להעריך את שיעורי המס שיש לנכות מהכנסותיו ומרווחיו.

מי צריך להגיש טופס 1301?

טופס 1301 הוא בעיקרו דוח מס שנתי לעצמאים. יש לו חשיבות רבה כיוון שרשות המיסים מסתמכת על הנתונים המפורטים בו כדי להעריך את שיעורי המס שיש לגבות מהנישומים וגם כדי להעריך את הזיכויים שהם זכאים לקבל.

 

עוסקים עצמאים שמנהלים עסק עצמאי שאינו חברה, שכירים שמרוויחים שכר חודשי גבוה, או יחידים שמגישים בקשה להחזרי מס מרשות המיסים, צריכים להגיש טופס 1301. עוסקים עצמאים נדרשים למלא את הטופס מדי שנה, אך שכירים שמגישים בקשה להחזרי מס מגישים אותו פעם אחת בלבד בעת הגשת הבקשה להחזרי מס.

 

איך מגישים טופס 1301?

יש שתי דרכים להגיש טופס 1301. אפשר להוריד אותו דרך האתר שלנו, להדפיסו, למלא אותו ידנית ולהגישו לאחד ממשרדי השומה של רשות המיסים.

 

אפשר גם למלא אותו בשידור מקוון באתר של רשות המיסים. לאחר השידור המקוון יש להדפיס את הטופס ולהגיש אותו בצירוף הצרופות לאחד ממשרדי השומה של רשות המיסים.

שתפו את הכתבה עם חברים
המרכז להחזרי מס

המרכז להחזרי מס מלווה שכירים (ולא רק) בתהליך בדיקה וקבלה של החזרים מהרשויות, בתהליך פשוט מצדכם, כל הדרך למימוש הזכות להחזר מס.

[elementor-template id="2459"]
דילוג לתוכן