[elementor-template id="3735"]
צרו איתנו קשר >

[elementor-template id="2459"]

[elementor-template id="3092"]

טופס 1322 - רווחי הון מניירות ערך סחירים

ראשי / טופס 1322
טופס 1322

טופס 1322, המוכר גם כנספח ג לטופס הדוח השנתי – רווח הון מניירות ערך סחירים, הוא טופס שנתי שנדרש מעוסקים עצמאים שחייבים בדיווח שנתי לרשות המיסים או משכירים שמגישים בקשה להחזרי מס.

 

נישום שממלא טופס 1322 למעשה מצהיר על הכנסות שהכניס בשנת מס נתונה מרווחי הון מניירות ערך סחירים, ועליו לצפות שרשות המיסים תעריך את רווחיו השנתיים ותנכה מהם מס.

טופס 1322 להורדה

מחפשים טופס 1322 להורדה? לחצו על הכפתור והורידו את הטופס:

מהו טופס 1322?

טופס 1322 הוא אחת מצרופותיו של טופס 1301 – דוח המס השנתי לנישומים החייבים במס. רק נישומים שעוסקים בסחר בניירות ערך ומרוויחים רווחים בגינם, צריכים להגישו.

 

אם אתם תוהים מהם ניירות ערך סחירים, אתם לא לבד. ניירות ערך סחירים הם מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות או תעודות פיקדון המייצגים חוב או הון.

 

אדם שמחזיק בניירות ערך סחירים יכול להרוויח מהם רווחי הון או להפסיד רווחים בתנאים מסוימים. כך או כך עליו לדווח על הכנסותיו מהרווחים הללו – וגם על הפסדיו – כדי שרשות המיסים תוכל לחשב את שיעורי המס שהוא חייב בהם.

 

איך ממלאים טופס 1322?

טופס 1322 איננו ארוך או מורכב, הטופס כולל כמה חלקים:

  • חלק א' דורש מהנישום מידע על פרטי המכירות שלו או של בן הזוג.
  • חלק ב' דורש מידע על פרטי החשבונות שמהם נוכה מס במקור.
  • חלק ג' דורש פירוט על הכנסות מניירות ערך בשנת המס הנתונה ואת סכום המכירות הכולל. חלק זה דורש גם פירוט על הפסדי ההון בשנת המס.

על הנישום למלא את הטופס ולחתום בתחתיתו. דברי ההסבר הנלווים לטופס יכולים לסייע לנישום למלא את הנתונים המספריים ולחשב את שיעורי ההכנסות שלו מרווחי הון בשנת המס הנתונה.

מי צריך להגיש טופס 1322?

כיוון שטופס 1322 הוא נספח ג' של טופס 1301, עוסקים עצמאים שמנהלים עסק עצמאי שאינו חברה, שכירים שמרוויחים שכר חודשי גבוה, או יחידים שמגישים בקשה להחזרי מס מרשות המיסים, צריכים להגיש טופס 1322.

 

עוסקים עצמאים נדרשים למלא את הטופס מדי שנה, אך שכירים שמגישים בקשה להחזרי מס צריכים להגיש אותו פעם אחת בלבד כנספח לבקשתם.

 

עד מתי צריך להגיש טופס 1322?

טופס 1322 יש להגיש יחד עם טופס 1301 וכל צרופותיו מדי שנה עד חודש אפריל.

שתפו את הכתבה עם חברים
המרכז להחזרי מס

המרכז להחזרי מס מלווה שכירים (ולא רק) בתהליך בדיקה וקבלה של החזרים מהרשויות, בתהליך פשוט מצדכם, כל הדרך למימוש הזכות להחזר מס.

[elementor-template id="2459"]
דילוג לתוכן