[elementor-template id="3735"]
צרו איתנו קשר >

[elementor-template id="2459"]

[elementor-template id="3092"]
[elementor-template id="2214"]
נקודות זיכוי ממס


אתם שכירים או עצמאים ומשלמים מס הכנסה. חישוב המס להכנסות שלכם מתבסס על גובה ההכנסות שלכם ומצבכם האישי והמשפחתי. אם נשווה בין סכום המס שמשלמים שני אנשים להכנסות בגובה שווה, נגלה הרבה פעמים שסכום המס המנוכה שונה. קורב לוודאי שהסיבה היא מצבם האישי משפחתי.

מס הכנסה מחושב בהתאם לשיעורי המס במדרגה בה נמצא שכרכם ובמדרגות הקודמות לו, ככל שעולה שכרכם ואתם משויכים למדרגה גבוהה יותר תשלמו מס הכנסה שולי גבוה יותר.

מסכום מס ההכנסה מופחתים ערך נקודות זיכוי שלכם וכן זיכויים והנחות בהתאם להקלות מס בחוק פקודת מס הכנסה.

 

נקודות זיכוי מס

נקודת זיכוי היא הקלה במס הניתנת לעידוד אוכלוסיות מסוימות להצטרף לשוק העבודה.

נקודות זיכוי ניתנות בדרך של הפחתה מסכום המס. נכון לשנת 2023 ערך נקודת זיכוי אחת היא 235 ₪ לחודש, 2,820 ₪ לשנה.

אם אתה גבר תקבל באופן בסיסי 2.25 נקודות זיכוי מס ואם את אישה תקבלי עוד חצי נקודה 2.75 נקודות.

 

סוגי זכאויות לקבלת נקודות הזיכוי

נקודות זיכוי ניתנות באופן מצטבר לדוגמא: אפשר לקבל נקודות על הורות ועל לימודים ועל מוגבלות באופן מצטבר.

נפרט את הזכאויות הנוספות על אלה הבסיסיות לכל גבר או אישה, לפי הקבוצות הבאות:

 

הורות ומשפחה

  • לאימהות ואבות נשואים ניתנות נקודות זיכוי בגין הילדים. נשים יקבלו עד גיל 18 וגברים יקבלו רק עבור ילדיהם הפעוטים עד גיל 5 שנים.
  • משפחות חד הוריות מקבלות תוספת נקודת זיכוי אחת על נקודות הזיכוי עבור הילדים. אם מדובר במשפחה של "הורה אחד" המוגדר כמי שיש לו ילדים וההורה השני לא בחיים או שלא ידועה זהותו. במקרה זה יקבל ה"הורה אחד" נקודות נוספות עבור ילדים עד גיל 5 כפי שמקבל גבר נשוי עבור ילדיו הפעוטים.
  • הורה שחי בנפרד מבן או בת זוגו ומשתתף בכלכלת ילדיו זכאי לנקודת זיכוי אחת וכן זכאי לנקודות זיכוי על ילדיו שטרם מלאו להם 5 שנים.
  • גבר או אישה נשואים המשלמים מזונות לבן או בת זוג לשעבר זכאים לנקודת זיכוי אחת.

 

מוגבלות

טיפול בילד מוגבל גם אם הוא בוגר מעל גיל 18 מקנה זכות לשתי נקודות לאחד מבני הזוג לפי בחירתם. זוגות גרושים או פרודים זכאים בנפרד להטבה זו. במקרה כזה יש לעמוד בתנאים והגדרות שנקבעו בחוק.

 

לימודים

סיום לימודי תואר ראשון, לימודי מקצוע עם תעודה מוכרת ממשרד ממשלתי, כולל תעודת הוראה מקנים נקודת זיכוי אחת וסיום לימודי רפואה ורפואת שיניים מזכים בנקודת זיכוי אחת בשנה שאחרי הלימודים ועוד חצי נקודה בשנה העוקבת.

קבלת תואר שני ותואר שלישי במסלול לימודים ישיר מזכה בחצי נקודת זיכוי.

זכאות בגין לימודים לא יכולה להיות כפולה. זכאים יוכלו לבחור בין זכאות של תואר ראשון או תואר שני או לימודי מקצוע.

 

נוער, שרות צבאי ושירות לאומי

  • נוער בגילאים 16-18 זכאים לנקודת זיכוי אחת.
  • שרות צבאי ושירות לאומי. מזכים בנקודות בהתאם לתקופת השירות במשך 36 חודשים לאחר השחרור – מידע נוסף על נקודות זיכוי לחיילים משוחררים בכתבה: נקודות זיכוי לחייל משוחרר.

 

זכאויות נוספות

  • עולים חדשים ותושבים חוזרים זכאים ל- 1-3 נקודות זיכוי באופן הולך ופוחת 42 החודשים ראשונים לעלייתם או חזרתם לארץ.
  • עובדים זרים העובדים בתחום הסיעוד זכאים החל משנת 2018, לנקודות כפי שזכאים גבר ואישה תושבי המדינה. אם אינם עובדים בתחום הסיעוד הם זכאים לחצי נקודת זיכוי בלבד. ואינם זכאים לנקודות נוספות בגין זכאויות אחרות.

 

נקודות זיכוי מס

 

איך תקבלו את זכויותיכם לנקודות זיכוי?

שכירים מעדכנים את המעסיקים בדבר מצבם האישי והמשפחתי באמצעות טופס שהם ממלאים בתחילת העבודה ובאמצעות טופס 101 הנמסר לעובדים מדי שנה כדי לעדכן על שינויים במצבם. אם חל שינוי במהלך השנה עדכנו את המעסיקים סמוך ככל האפשר לשינוי כדי שתוכלו לקבל את הקלות המס מידית עוד באות שנת מס. במידה ויתעכב העדכון עד לאחר תום שנת המס. תאלצו להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה כבקשה להחזר מס.

 

עצמאים חייבים בהגשת דו"ח שנתי על הכנסותיהם ובמסגרת הדו"ח מעדכנים את מצבם האישי והמשפחתי.

 

לסיכום, מגוון רב של זכאויות עשוי להקל על נטל המס ולהפחית את הסכום המשולם לרשות המיסים. קודם כל, הכירו את זכויותיכם, אל תשכחו לעדכן את המעסיקים שלכם או הקפידו לציין את מצבכם בהגשת הדו"ח השנתי.

Warning: include(): Filename cannot be empty in /home/mytaxcoi/domains/mytax.co.il/public_html/wp-content/themes/baliweb/functions.php on line 210

Warning: include(): Failed opening '' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php74/lib/php') in /home/mytaxcoi/domains/mytax.co.il/public_html/wp-content/themes/baliweb/functions.php on line 210
דילוג לתוכן