צרו איתנו קשר >

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

פטור ממס הכנסה – יש דבר כזה?

ראשי / פטור ממס הכנסה – יש דבר כזה?
פטור ממס הכנסה
תוכן עניינים

פקודת מס הכנסה במדינת ישראל מטילה מס על כל הכנסות תושביה שהופקו ממקורות שונים כגון: עסק, שכר עבודה, משלח יד, הכנסות מנכסים, ריבית, דיבידנד ועוד. הפקודה מפרטת את שיעורי מס ההכנסה וכן מאפשרת לקבל שורה של הקלות והטבות מס לאוכלוסיות מסוימות בחברה הזקוקות לעידוד כלכלי.

במסגרת ההטבות וההקלות ניתן פטור ממס הכנסה לעיוורים ולנכים העומדים בתנאים המפורטים בחוק. כמו כן, במסגרת הקלות במס שניתנות לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות קיימים פטורים מתשלומי מס במגבלות שונות.

 

פטור ממס הכנסה לנכים ועיוורים

פקודת מס הכנסה מפרטת מי זכאי לקבלת פטור:

  • עיוורים.
  • נכים בשיעור של 100%.
  • נכות בשיעור 90% כתוצאה מפגיעות באיברי הגוף לפי חישוב מיוחד.
  • נכות לצמיתות בשיעור 89% בחישוב מיוחד.

 

הפטור לנכים ועיוורים ניתן על הכנסות  מיגיעה אישית, ועל הכנסות שאינן מיגיעה אישית כגון, ריבית, הכנסות משוק ההון ועוד. הפטור ניתן עד לתקרה שנקבעה לכל סוג הכנסה על ידי רשות המיסים ומתעדכנת בכל שנה.

הנכות היא רפואית ולא תפקודית והיא נקבעת לפי אחד מהחוקים המצוינים בחוק, והם: חוק הנכים, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק התגמולים לנפגעי האיבה, חוק שירותי הסעד וחוקי ביטוח לאומי.

נכות בגינה יינתן פטור היא נכות שנקבעה לתקופה העולה על 184 ימים.

נכים שנקבעה להם נכות בשיעור נמוך מהקבוע בחוק ועברו אירוע רפואי, המחמיר את מצב בריאותם, יכולים לפנות למס הכנסה כדי שיזומנו לוועדה רפואית הנערכת ע"י הביטוח הלאומי לקביעה מחודשת של נכותם. התהליך הוא ארוך והוועדות מערימות קשיים ואינן ממהרות לתת פטורים. במקרים אלה, כדי להשיג תוצאות רצויות, מומלץ להגיע עם ליווי מקצועי.

תהליך אישור הזכאות לפטור אורך זמן ולעיתים הזכאות מאושרת לאחר שהסתיימה שנת המס. במקרה כזה ניתן לקבל החזר מס 6 שנים אחורה בכפוף להגשת דו"ח שנתי למס הכנסה כבקשה להחזר.

מס הכנסה ימשיך לטפל בבקשה לפטור של אדם שנפטר טרם קבלת האישור לזכאות. אם תאושר לו הזכאות, יוכלו יורשיו לקבל החזרי מס על הכנסותיו בשנים שקדמו לפטירתו.

 

פטור ממס בתנאים מסוימים לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות

קיימים מגוון מקרים בהם גמלאים ובעלי הכנסות נמוכות יקבלו פטור על הכנסות ריבית והפרשי הצמדה הנובעות מפיקדונות ותוכניות חסכון.

הקלות אלה ניתנות במצטבר וכוללות פטורים חלקיים המפחיתים את הסכום החייב במס.

נפרט בכלליות את המקרים:

  • פטור לגמלאים בשיעור 35% מהכנסות הריבית מפיקדון או תכנית חסכון או מההפרש בין תקרת הקצבה המזכה בפטור לבין ההכנסות האחרות של הגמלאים, לפי הסכום הנמוך ביניהם.
  • פטור למשפחה שהכנסותיה לא עולות על סכום שנקבע על ידי מס הכנסה (כ-67,560 ₪ נכון לשנת 2023) בגובה 10,560 ₪ על הכנסות מריבית של תכניות חסכון או פיקדונות.
  • פטור ממס על הכנסות ריבית מפיקדונות ותכניות חסכון במטבע חוץ שמקורם בפיצויים או קצבה לדוגמא: נכי רדיפות הנאצים, יתומי מלחמת העולם השנייה ועוד.

 

לסיכום, יש דבר כזה פטור ממס הכנסה אך הוא ניתן לאוכלוסיות מוגבלות וחלשות שזקוקות לכל סיוע כלכלי אפשרי בתנאים מגבילים ומסוימים מאד. אם אתם נמנים על אוכלוסיות אלה, התייעצו עם מומחים בתחום לקבלת זכאותכם בנוסף לכך אנו ממליצים לבדוק את זכאותכם להחזר מס אונליין.

השאירו תגובה
המרכז להחזרי מס

המרכז להחזרי מס מלווה שכירים (ולא רק) בתהליך בדיקה וקבלה של החזרים מהרשויות, בתהליך פשוט מצדכם, כל הדרך למימוש הזכות להחזר מס.

 

מאמרים נוספים