צרו איתנו קשר >

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

קרן השתלמות והטבות מס

ראשי / קרן השתלמות והטבות מס
קרן השתלמות והטבות מס
תוכן עניינים

שכירים ועצמאים הפותחים תכניות חסכון בבנקים או בחברות השקעה חייבים במס על הרווח שהצטבר במשך שנות החיסכון. כאשר תבוצע משיכה של הכספים ינוכה במקור סכום המס בשיעור של 25%-15% תלוי במסלול החיסכון.

קרן השתלמות היא תכנית חסכון לטווח בינוני שהוקמה בעבר כדי לממן השתלמויות של עובדים שכירים. היום היא משמשת כתכנית חסכון רגילה וכללית אשר יש בה רק יתרונות.

תקופת החיסכון בקרן ההשתלמות היא 6 שנים. לאחר מכן ניתן למשוך את הכספים ללא הגבלה על מטרת המשיכה. אפשרי למשוך גם לאחר 3 שנים רק למטרת השתלמות.

אפשרי להשאיר את הכספים בקרן, לאחר 6 שנים ולהמשיך את ההפקדות עד שמחליטים על משיכה.

החוסכים בקרנות השתלמות יכולים, לאחר תקופה מסוימת, לקבל הלוואות על חשבון הכספים שבקרן. תנאי ההלוואה יהיו בדרך כלל נוחים מבחינת הריבית ומועדי החזרת הכספים.

 

מהי קרן השתלמות לשכירים?

באופן עקרוני המעסיקים לא מחויבים לפתוח חשבון קרן השתלמות לעובדיהם וזוהי הטבה שניתנת במסגרת הסכמים ציבוריים, צווי הרחבה ועל ידי מעסיקים המעוניינים מרצונם להיטיב עם העובדים.

עובדי ניקיון ואחזקה ועובדי שמירה ואבטחה הכפופים להסכמים קיבוציים וצווי הרחבה הקשורים בענף בו הם עובדים, זכאים לפתיחת קרן ההשתלמות ולהפרשות של הקבלנים המעסיקים אותם.

אם בחברה מסוימת מבצעים הפקדות לעובדים ישירים לקרן ההשתלמות, גם עובדי הקבלן המועסקים באותה החברה יהיו זכאים לאותן הפקדות.  

מעסיקים שעובדיהם יוצאים לשירות מילואים חייבים להפקיד עבורם את מלוא ההפקדה החודשית כאילו המשיכו לעבוד ולא יצאו לשירות מילואים.

חשבון קרן השתלמות נפתח עבור העובדים באחד מהגופים המנהלים קרנות השתלמות לפי בחירת העובדים. העובדים יעשו סקר שוק, יבחנו את התשואות והדירוגים של הקרנות ויהיו חופשיים להחליט איפה יפתח עבורם חשבון בקרן ההשתלמות.

בכל חודש יפקידו העובדים 2.5% משכר הברוטו ובמקביל יפקידו המעבידים 7.5% משכר הברוטו של עובדיהם. מעבידים שלא מעבירים את הכספים לקרנות ההשתלמות של עובדיהם תוך 40 יום ממועד תשלום השכר, מבצעים עבירה פלילית שדינה קנס או מאסר.

תקרת השכר להפקדה, נכון לשנת 2023 היא 15,712 ₪ לחודש. הפקדת מעבידים (7.5%) גבוהה יותר תגרום לזקיפת הכנסה בגובה ההפרש בין ההפקדה לתקרת ההפקדה והעובדים יחויבו במס.

 

יתרונות מס לשכירים

קיימים 2 יתרונות עיקריים:

  1. הפקדת המעבידים הינה הטבה לעובדים, אך בניגוד להטבות אחרות שהעובדים מקבלים, הפקדות המעביד פטורות ממס הכנסה בכפוף לתקרה.
  2. כל הכספים שהופקדו בקרן, עד תקרת השכר להפקדה, הן על ידי העובדים והן על ידי המעסיקים וכן הרווחים שנצברו עד למועד המשיכה, פטורים ממס. זאת בניגוד לרווחים מתכניות חסכון אחרות אשר חייבים במס. הפקדות לקרן ההשתלמות מעל לתקרה והרווחים בגינם יחויבו במיסוי בשיעור 25%.

מהי קרן השתלמות לעובדי הוראה?

קרן ההשתלמות של עובדי הוראה אינה מיועדת לחסכון אלא למתן אפשרות למורים וגננות לצאת לשנת שבתון ולהמשיך לקבל שכר.

שיעור ההפרשות גבוה יותר, 4.2% יופרשו על ידי המורים והגננות ו-8.4% יופרשו על ידי המעסיקים. מגבלת תקרת השכר זהה (15,712 ₪ לחודש – נכון לשנת 2023).

השכר המשולם למורים וגננות במהלך שנת שבתון מתוך קרן ההשתלמות פטור ממס בדומה לפטור של עובדים שכירים ובכפוף לתקרה.

 

למידע נוסף – החזרי מס למורים.

מהי קרן השתלמות לעצמאים?

עצמאים המשתכרים מעסק או משלח יד יכולים להפקיד כספים בחשבון שיפתחו בעצמם עם הצגת תעודת עוסק.

עצמאים יכולים להפקיד בכל חודש או בסכום חד פעמי לפי בחירתם עד לתקרה בסך 19,920 ש"ח שהם 7% מתקרת הכנסה נכון לשנת 2023.

משיכת הקרן לאחר 6 שנים ללא הגבלה לגבי המטרה או לאחר 3 שנים למטרות השתלמות.

 

יתרונות מס לעצמאים

גם במקרה הזה קיימים 2 יתרונות עיקריים:

  1. הפקדת עצמאים בקרן בשיעור של עד 4.5% מוכרת להם כהוצאה. ההוצאה מופחתת מההכנסה החייבת וחישוב המס מתבצע על סכום ההכנסה החייבת המופחתת. על ידי כך הם ייהנו מהטבת מס בשיעור המס השולי של מדרגת ההכנסה הרלוונטית להם.
  2. כל הכספים המצטברים בקרן ההשתלמות, ההפקדות והרווחים שנצברו בקרן עד לתקרה, פטורים ממס.  

לסיכום, חסכון בקרן השתלמות הוא החיסכון הטוב ביותר שמעניק הטבות מס. אם אתם שכירים כדאי לשאוף לקבל הטבה זו מהמעבידים שלכם ואם אתם עצמאים תוכלו ליהנות מהטבות מס משמעותיות בהגשת הדו"ח השנתי.

השאירו תגובה
המרכז להחזרי מס

המרכז להחזרי מס מלווה שכירים (ולא רק) בתהליך בדיקה וקבלה של החזרים מהרשויות, בתהליך פשוט מצדכם, כל הדרך למימוש הזכות להחזר מס.

 

מאמרים נוספים