[elementor-template id="3735"]
צרו איתנו קשר >

[elementor-template id="2459"]

[elementor-template id="3092"]
[elementor-template id="2214"]
תיאום מס הכנסה


אתם שכירים ומצאתם עבודה נוספת וכשהתחלתם לעבוד בה שאלו אתכם האם אתם מקבלים הכנסה נוספת ממקום עבודה נוסף. הסיבה לכך היא שמקום העבודה השני צריך לדעת מהו שיעור מס הכנסה שינוכה משכרכם. בדרך כלל הוא ינכה את שיעור המס השולי הגבוה ביותר.  

אם הכנסתכם מגיעה מיותר ממקור אחד ואתם רוצים להימנע מתשלום מס ביתר כדאי שתפנו לרשויות המס לביצוע תיאום מס.

 

תיאום מס הכנסה

בקצרה, נסביר שמס הכנסה מחושב על כל מקורות ההכנסה הקיימים לכם לפי מדרגות מס המתעדכנות מדי שנה על ידי רשות המיסים. ממס ההכנסה המחושב מפחיתים את ערך נקודות הזיכוי והזיכויים המגיעים לכם מתוקף מצבכם האישי והמשפחתי.

כאשר אתם עובדים במקום עבודה יחיד אתם יכולים ליהנות משיעורי המס במדרגות המס הנמוכות ומכל הטבות המס המגיעות לכם. ברגע שנוסף לכם מקור הכנסה ממקום עבודה אחר, לא תוכלו לנצל את ההטבות פעמיים. על כן, יחושב המס על הכנסותיכם ממקום העבודה הנוסף לפי שיעור המס שולי הגבוה ביותר (47%).

תיאום מס הכנסה אינו חובה אך, הוא לטובתכם. אם תבחרו שלא לבקש תיאום תוכלו בתום השנה להגיש דו"ח שנתי על מקורות ההכנסה שלכם בו יחושב המס מחדש על כלל הכנסותיכם וכתוצאה מכך יש סיכוי לקבל החזר מס הכנסה.

 

מתי תוכלו לבקש תיאום מס?

  • עובדים ביותר ממקום עבודה אחד: ריבוי הכנסות ממספר מקורות עבודה עלול לגרום לתשלום מס גבוה שלא לצורך.
  • גמלאים המקבלים פנסיה וגם עובדים כשכירים: גמלאים יגישו בקשה ויצרפו את כל תלושי הקצבה שהם מקבלים. רשות המיסים תקבע עבורם מהו שיעור המס שישלמו ומהם נקודות הזיכוי לניצול בעבודתם כשכירים ובהתחשב בעובדה כי קיימות קצבאות הפטורות ממס הכנסה.
  • החלפת מקום עבודה במהלך השנה: מקום העבודה החדש יקבע את שיעור המס שינוכה משכרכם בחישוב שנתי.
  • אם הייתה לכם הכנסה רק בחלק מהשנה ממקום עבודה אחד, בהמשך השנה התחלתם לעבוד שוב וקיים פער בתנאי השכר בין שני מקומות העבודה, יש מקום לתיאום מס.
  • הכנסות ממקורות שונים בנוסף לעבודה כשכירים: שכירים שיש להם הכנסות כמו שכר סופרים, שכר מרצים, שכר אמנים הכנסות משכירות.
  • עצמאים שעובדים כשכירים: בעקרון עצמאים מחויבים בהגשת דו"ח שנתי על כל הכנסותיהם בתום השנה. הדו"ח יכלול גם את הכנסותיהם כשכירים וישולם מס בהתאם. לכן, אין צורך בתיאום.

אם עצמאים עובדים כשכירים בשתי עבודות נוספות, יוכלו לעשות את תיאום המס לגבי עבודתם כשכירים בלבד. בסוגיה זו כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום המיסוי.

 

[elementor-template id="3498"]

 

מתי לבצע תיאומי מס?

בקשה לתיאום מס מוגשת מחדש מדי שנה. הבקשה מוגשת במהלך שנת המס, רצוי בתחילתה כדי להימנע מתשלום מס גבוה. במידה וההכנסה משתנה במהלך השנה, ניתן לחזור ולבקש מחדש.

רשות המיסים נוהגת להאריך את האישור שנתנה עבור שנת מס מסוימת עד חודש מרץ של שנת המס שלאחריה ובכך מאפשרת למי שזקוק לאישור חדש, לבקש תיאום חדש.

 

תיאום מס און ליין

 

האם ניתן לעשות תיאום מס באינטרנט?

רשות המיסים מאפשרת לתושבים המבקשים לבצע תיאום לפנות אליה במגוון דרכים. אפשר לפנות באמצעות הדואר, אתר האינטרנט של רשות המיסים או על ידי מייצג מוסמך המקבל מכם ייפוי כוח. לבקשה עליכם למלא ולצרף טופס 116 של רשות המיסים, תלושי שכר ואישורים שונים.

 

האם אפשר לעשות תיאום מס רטרואקטיבי?

לא ניתן לבקש תיאום מס לשנים קודמות. אם שילמתם מס ביתר תוכלו להגיש דו"ח שנתי על ההכנסות כבקשה להחזר מס 6 שנים אחורה.

 

מאיזה סכום צריך לעשות תיאום מס?

על פי החוק, במידה ואתם מקבלים יותר ממשכורת אחת אתם מחויבים לבצע תיאום מס, במילים אחרות יש לבצע תיאום מס מכל סכום שאתם מקבלים במקום העבודה הנוסף.

 

לסיכום, ריבוי מקורות הכנסה זה דבר טוב וכדי להימנע מתשלום מס גבוה עוד בטרם ישולם שכרכם כדאי לפנות לרשויות המיסוי ולהוציא אישור המורה למקומות העבודה שלכם כיצד לנכות מס משכרכם.

Warning: include(): Filename cannot be empty in /home/mytaxcoi/domains/mytax.co.il/public_html/wp-content/themes/baliweb/functions.php on line 210

Warning: include(): Failed opening '' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php74/lib/php') in /home/mytaxcoi/domains/mytax.co.il/public_html/wp-content/themes/baliweb/functions.php on line 210
דילוג לתוכן